ثبت نام

نام پسر - ب چاپ

ب

نام نوازنده نامي دربار خسرو پرويز باربد
آغاز صبح بامداد
نام نوازنده نامي دوران ساسانيان بامشاد
يکي از سرداران يزدگرد ساساني برسام
بلند بالا، نام پسر سهراب بروز
نام پهلوان ايراني، نام پسر گرشاسب برزن

رنگ نيک

بهرنگ
به دين به آئين
نگهبان بهبد
داراي مش و کردار شايسته بهمنش
نام شاهان هند بهنود

پرورش دهنده، امين، استوار

بابك

گشاينده، شكافنده

باقر

هنرمند

باهنر

عيد،جشن(تركي)

بايرام

نامش در سنگ نوشته بيستون آمده و نام پسر كوچك كوروش

برديا

بلند بالا و نام پسر سهراب پسر رستم

برزو

پهلوان ايراني از خانواده جمشيد پسر گرشاسب، آتشكده بزرگ در خراسان

برزين

نگهبان نوبهار، سخاوتمند

برمك

جوان، ظريف،

برنا

بارور، كامياب، آبرومند

برومند

دليل و حجت

برهان

نام وزير انوشيروان، داراي مهر و محبت بسيار

بزرگمهر

بزرگ خادم، دويا چند خدمتكاررا نسبت به ديگري بكتاش مي گويند(تركي)

بكتاش

شجاع، دلير، پهلوان

بهادر

سرور، شادماني، تازگي و زيبايي

بهجت

نيك آفريد، نيك فرستاد

بهداد

نام فرزند اسفندارمذ

بهراد

نام روز بيستم هر ماه خورشيدي، ستاره مريخ

بهرام

روز خوب، كندر هندي و نوعي بلور كبود رنگ  وشفاف

بهروز

اصيل، نيكوكار، خوش زاد

بهزاد

گياهي كوهي، برف انبوهي كه از كوه سرازير شود

بهمن

نيك نام، خوش نام، داراي شهرت خوب

بهنام

جنگجو، پهلوان ايراني

بيژن

تبلیغات

آخرین بروز رسانی در شنبه, 23 مرداد 1389 ساعت 09:36
 

حکایات خواندنی
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت پایگاه اینترنتی تیک متعلق به پدید آورندگان آن می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.     طراحی سایت : سرورنگار

code security | suara benteng | hosting | it support | unpam | uzanc | hosting gratis | it konsultan |