ثبت نام

نام دختر - ش چاپ

ش

خوشحال، شادان شادي
قطره، آبي كه سحرگاه بر روي برگ و گل نشيند شبنم
شرار آتش، زبانه آتش شعله
گل سرخ، قرمز وحشي شقايق
گشاده، بازشده، هر گل سرخ بزرگ شكفته
گل درختان ميوه، غنچه درختان نورس شكوفه
حشمت شكوه
بردبار،صبور شكيبا
داراي شكل و ظاهري زيبا شكيلا
زيباي شهر، كسي كه در آن شهر از او زيباتر نباشد شهربانو
شهري، در شهر تولد يافته شهرزاد
مشهور، نامور، شهره
چشم درشت شاداب، چشم سياه و فريبنده شهلا
ناز شاه، از آهنگ هاي موسيقي شهناز
منسوب به شاه شهين
ديوانه، عاشق و شوريده شيدا
نام زن خسرو پرويز، معشوقه فرهاد زن خسرو

شيرين

موقع نهار خوردن، سفره امرا و بزرگان، شيلا
زن خال دار شيما
بليغ، نيكو شيوا
شاد شادان
شروين
نوعي آهو شوکا
عشق شهر شهرناز
شاهزاده شهزاده
آفتاب، درخشان شيده
افسون شده شيفته
زن شيرين و حساس شيرين بانو

تبلیغات

 

حکایات خواندنی
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت پایگاه اینترنتی تیک متعلق به پدید آورندگان آن می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.     طراحی سایت : سرورنگار

code security | suara benteng | hosting | it support | unpam | uzanc | hosting gratis | it konsultan |